Privacy- en cookiebeleid

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of aanmeldformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Gegevensverstrekking aan derden

Gegevens die via onze website zijn verzameld worden nimmer gedeeld met andere instanties voor zover dit niet nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. CADCAMstore geeft uw persoonlijke gegevens alleen vrij zonder toestemming als dit wettelijk noodzakelijk is of als er voldoende aanwijzingen zijn dat dit noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan de wetten of juridische bepalingen zoals die van toepassing zijn op CADCAMstore of haar website; (b) de rechten of bezittingen van CADCAMstore en haar website te beschermen en verdedigen, en (c) in dringende gevallen de persoonlijke veiligheid van onze relaties, website of het publiek te beschermen. Vrijgaven van persoonlijke gegevens zal uitsluitend worden vrijgegeven na zorgvuldige afweging met belanghebbende.

Als u op een of andere andere manier persoonlijke gegevens verstrekt, deelt CADCAMstore deze gegevens niet zonder uw toestemming met derden, met uitzondering van de gevallen die hierboven zijn beschreven. CADCAMstore beschermt uw persoonlijke gegevens nauwgezet en houdt rekening met uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of publicatie, wijzigingen of vernietiging. Binnen het bedrijf worden gegevens opgeslagen op servers met wachtwoordbeveiliging en beperkte toegang. Uw gegevens worden bewaard en verwerkt in Nederland. Backups van persoonsgegevens worden daarnaast versleuteld bewaard in een beveiligd en gecertificeerd datacenter in Ierland.

Websites van derden

Op onze website kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Ons privacy- en cookiebeleid is op die websites niet van toepassing. CADCAMstore draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom altijd het privacybeleid van de website die u bezoekt.

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en op een computer, laptop, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst. Deze cookies worden onder andere gebruikt om de website beter te laten functioneren en het gedrag van bezoekers te analyseren. CADCAMstore.nl gebruikt deze data niet op individueel persoons- of computerniveau en kan deze daarom niet herleiden tot een computer of individu. Hieronder een overzicht van alle cookies welke geplaatst kunnen worden.

Wij gebruiken cookies (cc_cookie_decline of cc_cookie_accept) om uw persoonlijke cookie instellingen te onthouden. Als u alle cookies verwijdert moet u uw persoonlijk cookie instellingen voor deze website opnieuw op te geven. Ook als u een ander apparaat, computerprofiel of browser gebruikt zult u uw persoonlijke cookie instellingen voor deze website opnieuw moeten opgeven.

Om onze website alsmede de de achterliggende systemen te beschermen tegen online beveiligingsrisico’s alsmede om de performance van onze website te optimaliseren, wordt de DNS van onze website omgeleid via CloudFlare. Hiervoor wordt op onze website uitsluitend een cookie geplaatst door CloudFlare (genaamd __cfduid) welke strikt noodzakelijk is om deze beveiligingsmaatregelen te kunnen garanderen. CloudFlare kan deze informatie aan derden verschaffen indien CloudFlare hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens CloudFlare verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

CloudFlare verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van onze website. De rapportages welke door CloudFlare gegenereerd worden bevatten uitsluitend informatie met betrekking tot eventuele veiligheidsincidenten.

Daarnaast maken wij op onze website gebruik van CRM software van Kayako Infotech Ltd. om e-mail, vragen en storingen te registreren en op te volgen. Door deze CRM software kunnen de volgende cookies worden geplaatst:

SWIFT_sessionid
Functionele cookie welke alleen geplaatst wordt wanneer u de helpdesk pagina’s van onze website bezoekt. Deze cookie zorgt voor het opslaan van uw voorkeuren, zoals de taalvoorkeuren, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten etc.

SWIFT_sessionid
Functionele cookie welke alleen geplaatst wordt wanneer u gebruik maakt van het online ticketsysteem. Deze cookie zorgt ervoor dat uw browser is geidentificeerd op het moment dat u bent ingelogd, zodat u niet iedere keer opnieuw hoeft in te loggen.

SWIFT_scloginpassword
Functionele cookie welke alleen geplaatst wordt wanneer u gebruik maakt van het online ticketsysteem en aangeeft dat uw e-mail adres moeten worden bewaard op uw computer, tablet of mobiele telefoon zodat u deze in de toekomst niet opnieuw hoeft op te geven.

SWIFT_scloginpassword
Functionele cookie welke alleen geplaatst wordt wanneer u gebruik maakt van het online ticketsysteem en aangeeft dat uw wachtwoord moeten worden bewaard op uw computer, tablet of mobiele telefoon zodat u deze in de toekomst niet opnieuw hoeft op te geven.

Wij maken daarnaast gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per internetbrowser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw internetbrowser.

Indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van onze website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én internetbrowser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of internetbrowsers dient u deze handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

CADCAMstore
Koningsspil 10
4661 TW Halsteren
Nederland

Om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. U ontvangt binnen 4 weken schriftelijk bericht.

Wijzigingen privacy- en cookiebeleid

Op basis van nieuwe ontwikkelingen kunnen de teksten van deze website en dus ook van deze webpagina door ons worden gewijzigd, bijvoorbeeld in het kader van nieuwe wet- en regelgeving. Het verdient daarom aanbeveling ons privacy- en cookiebeleid met enige regelmaat te raadplegen indien u onze website bezoekt.

[cookiecuttrprivacy]