Besturing robotcel

Een robot kan heel goed gebruikt worden om freesbewerkingen uit te voeren. Echter, hier zijn robots in de eerste plaats niet voor gemaakt.

Freesprogramma’s bevatten enorm veel regels, die om vloeiend te kunnen frezen met een bepaalde snelheid verwerkt moeten worden door de besturing. Een standaard robotbesturing heeft naarmate de freesprogramma’s complexer worden moeite deze verwerkingssnelheid te halen. Dit resulteert in stoppen van de robot tijdens het frezen, en weer verder gaan als de besturing weer bij is.

Dit is natuurlijk niet wenselijk, dus wordt de robot aangestuurd met een speciaal voor deze toepassing ontwikkelde besturing, zodat de robot zich meer gaat gedragen als een echte CNC freesmachine. De besturing werkt in tegenstelling tot een standaard robotbesturing gewoon met G-codes. Daarnaast zijn er in de besturing nog een aantal aanpassingen gedaan zodat deze besturing van een standaard robot in feite een 6 of meer assige CNC freesmachine maakt. Hierdoor word het nog aantrekkelijker om een robot te verkiezen boven een veel duurder 5-assig bewerkingscentrum.

Als u namelijk de overstap wilt maken van CNC frezen, naar frezen met een robot, komt er al erg veel op u af. Frezen met een robot vraagt een heel andere benadering dan frezen met een CNC freesmachine. Door een besturing te ontwikkelen die meer aansluit bij de denkwijze van een CNC programmeur, is de afstand tussen het werken met een robot en het werken met een CNC freesmachine aanmerkelijk verkleind.