Extra functies SprutCAM Robot

SprutCAM Robot heeft naast de standaard functies die binnen SprutCAM beschikbaar zijn ook een aantal robot specifieke functies. Een robot is door de hoeveelheid assen die tegelijkertijd bewegen een stuk complexer dan een standaard CNC machine. Om te zorgen dat de robot veilig binnen zijn werkgebied functioneert, heeft SprutCAM de Robot axes map en 6th axes control ontwikkeld. Samen met Simulatie zijn deze functies essentieel voor het creëren van een veilig en efficiënt werkend robot programma. Met de Robot axes map voorkomt u problemen zoals botsingen en singulariteiten, maar ook dat de robot over zijn limits of buiten zijn werkgebied komt.

Robot project simuleren

Als u een robot project aangemaakt heeft wilt u graag weten of het resultaat voldoet aan uw wensen. U kunt dit in SprutCAM controleren door het project te simuleren. Hieronder ziet u een simulatie van een robot project.

Robot axes map

De Robot Axes Map geeft u de mogelijkheid om handmatig en automatisch de vrijheidsgraden van een robot te fine-tunen. Hieronder ziet u de Robot axes maps van twee verschillende projecten, een eenvoudig en een complexer project. Zoals u ziet is er voor beide een botsingvrij pad gevonden. U kunt dit handmatig doen door de groene lijn met de muis te verslepen, of u kunt SprutCAM Robot automatisch de map laten opbouwen.

6th axis control

Om een roterend gereedschap in relatie tot het werkstuk te positioneren, zijn vijf graden van vrijheid voldoende, maar de meeste robots hebben 6 vrijheidsgraden. De laatste 6de vrijheidsgraad wordt gecreëerd door een extra joint toe te voegen bij de gereedschapsflens, en wordt gebruikt om de flexibiliteit en het bereik van de robot te verlengen. In SprutCAM zijn er twee manieren om de 6de as te programmeren, automatisch en handmatig. Bij automatisch heeft u twee mogelijkheden, Fixed vector of Direct to point.

Fixed vector

In deze modus definieert u de as (de 3d-vector) waarlangs de Z-as van de gereedschapsflens van de robot (de flensvector) is uitgelijnd. Hieronder ziet u een robot waarvan de 6de as is uitgelijnd langs de X-as.

Direct to point

In deze modus geeft u een punt aan waarop de robot flensvector tijdens de bewerking wordt gericht. Dit kan het robot nulpunt, robot elleboogpunt of een aangepast punt zijn. Hieronder ziet u een robot waarvan de 6de as gericht is op het robot nulpunt.