Postprocessors voor alle gangbare besturingen

Wanneer SprutCAM een gereedschapsbaan berekent, worden direct de G-code commando’s aangemaakt voor de betreffende assen van de machine, afhankelijk van het kinetische model van de machine. Dit voorkomt complexe herberekeningen van de coördinaten in de postprocessor, terwijl het nc-programma wordt gegenereerd. De in iedere versie ( behalve OEM) van SprutCAM ingebouwde postprocessor generator maakt het voor iedere gebruiker mogelijk wijzigingen door te voeren in een bestaande postprocessor, of zelf een postprocessor te maken. SprutCAM beschikt over 600 standaard postprocessors en 45 machines in 3D weergave.

Postprocessors op maat

Naast de standaard postprocessoren en machines, bestaat de mogelijkheid om een postprocessor of machine in 3D op maat te laten maken door Sprut Technology.

Postprocessors Machines
Postprocessors